Advokatservice - Advokat John Berg


Tlf: 73 51 26 70


Advokatfirmaet Advokatservice ble etablert i 1990. Advokat John Berg er
firmaets leder.
Advokat Berg har praksis som advokat fra 1990.

Advokatservice tilbyr rådgivning i familiesaker, barnefordelingssaker,
barnevernssaker, ekteskapssaker, ektepakt, testament, særeie og
samboerforhold. I disse sakene får du
fri rettshjelp på visse vilkår.
Advokaten orienterer deg om dine rettigheter. Advokatservice tilbyr også
rådgiving i straffesaker og arbeidsrettsaker, oppsigelse i husleiesaker.

Advokatservice har videre lang erfaring i behandling av saker
vedrørende erstatning etter
personskader. Dette kan være erstatning 
etter yrkesskader eller trafikkskader. I slike saker
får du ofte fri
rettsbistand. Dette enten av det offentlige eller av forsikrings-selskapet.
Advokatservice orienterer deg om dine rettigheter.

Erstatningssaker etter overgrep er også et område som advokatservice
har spesialisert seg
på. Her har du også vanligvis krav på fri rettshjelp
uavhengig av din inntekt eller formue.
Advokatservice yter deg hjelp for
å fremme dine krav om erstatning etter overgrep eller annen
voldsutøvelse du har vært utsatt for. Mange går glipp av store
erstatninger her fordi de ikke kontakter advokat og får sin rett. Er du
volds- eller overgrepsoffer, må du kontakte advokat
snarest mulig etter
over-grepet eller at du har blitt utsatt for annen vold. Advokatservice gir
deg her gratis advokatbistand.

Advokatservice yder også bistand i saker vedrørende mangler ved
boligkjøp. Her vil ofte det
vesenligste av dine advokatutgifter dekkes
av ditt forsikringsselskap.
 
  Fri rettshjelp forøvrig

I flere andre sakstyper
kan Advokatservice
tilby deg fri rettshjelp.
Ring for en uforpliktende
samtale
i dag og få
opplysninger om dine
rettigheter.

Advokatservice har
kontorer i Nordre gt. 3 
i Trondheim Sentrum.

Åpningstid er fra mandag
til fredag
fra 08:00 - 18:00
og lørdag 10:00 - 13:00
Ring 73 51 26 70 for mer
informasjon.

   
Advokatservice - Advokat John Berg  ::  Nordre gt. 3, 7011 Trondheim  ::  Tlf: 73 51 26 70  ::  Faks: 73 51 78 80  ::  Org: 977 253 047
 sitemap
Admin